På grunn av økt oppdragsmengde på transport og ny brøytekontrakt har vi nå gått til innkjøp av ny Volvo tippbil i tillegg til vår Iveco.

Bilen er en Volvo FH16 750 og vil i hovedsak inngå i vår daglige drift men vil også bli utstyrt for brøyting og inngå i vår brøyteberedskap på kontrakt for Statens Vegvesen.