Arbeidene med utgraving og opparbeidelse av veinett og infrastruktur på første fase av det nye boligfeltet på Padlane, Tysvær går mot slutten.

26056123_1975449239371667_6454435595986991977_n 26166891_1975449236038334_282639285009751354_n