Et godt grunnarbeid er avgjørende for et godt resultat, enten du skal byggemodne en tomt eller anlegge hage. Graving og transport er vårt hoved arbeidsområde og omhandler alt som har med graving og transport av masser. Takket være dyktige ansatte og en moderne maskinpark får du jobben effektivt og fagmessig utført.

Innenfor graving og transport ligger naturlig nok også flere av de andre tjenestene våre. Masseutskiftning, drenering, opparbeidelse av tomt m.m.

 

 

 

img_divider

Graving og transport

  Alle typer gravearbeider
  Transport av alle typer masser
  Leveranse av stein, jord, singel, sang og bark
  Drenering/utvendig rørlegging
  Opparbeidelse av bolig- og næringstomter
  Opparbeidelse av boligfelt og infrastruktur