Har du bygningsmasse som skal rives for å lage plass til noe nytt?

Vi utfører rivning av bygningsmasse, kildesortering av avfall og sanering av tomt.